O prazo de preinscrición nas xornadas rematou o 24 de outubro de 2012© 2011 ACSUG :: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia